NO
KEGIATAN
TANGGAL
1.
Pembayaran SPP
4 s/d 31 Januari 2021
2.
Pengisian KRS di Fakultas Peternakan
5 Januari 2021 - 3 Februari 2021
3.
- Upacara pelepasan peserta KKN Tim I
- Kegiatan Lapangan peserta KKN Tim I
4 Januari 2021
4 Jan – 16 Feb 2021
4.
Awal Kuliah
15 Februari 2021
5.
Perubahan KRS
a.Batas Akhir Penggantian Mata Kuliah
b.Batas Akhir Pembatalan Mata Kuliah
26 Februari 2021
12 Maret 2021
6.
Batas Akhir Pendaftaran Wisuda ke 161 Th 2021
5 Januari 2021
7.
Wisuda ke-161 Tahun 2021
26 s/d 28 Januari 2021
8.
Ujian Tengah Semester
5 s/d 16 April 2021
9.
Akhir Kuliah
4 Juni 2021
10.
Pekan Teduh / Minggu Tenang
-
11.
Ujian Semester
7 s/d 18 Juni 2021
12.
Pengumuman Hasil Ujian
30 Juni 2021